Premies elektrische scooters en elektrische moto’s

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 25 oktober 2019 principieel om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Uitzondering voor voertuigen die nog in 2019 besteld worden.

Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets bestelt (of besteld heeft), waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 zal plaatsvinden, komt wel nog aanmerking, indien de premie wordt aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2020 na inschrijving van het voertuig. De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig.

Indien u tot 31 oktober 2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, zal u altijd een ondertekende bestelbon gedateerd uiterlijk op 31 december 2019 moeten kunnen voorleggen.

U kan als particulier een premie krijgen voor een nieuw zero-emissie-voertuig (elektrische wagen, wagen op waterstof, elektrische motorfiets, elektrische bromfiets klasse B). Ook vzw's, aanbieders van voertuigdelen en houders van vergunningen voor taxidiensten kunnen een premie aanvragen.

De premie voor een zero emissie wagen bedraagt in 2019 maximaal 4000 euro. De premie voor een elektrische motorfiets bedraagt 1500 euro. Voor een elektrische bromfiets klasse B 750  euro (telkens maximaal 25% van de catalogusprijs en kan ook nooit meer bedragen van 25% van de aankoopprijs).

 

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Maximale premie voor een B-klasse bromfiets: € 750 (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs). Vb. Een e-scooter van € 2000 krijgt een premie van € 500.
 • Maximale premie voor een motorfiets: € 1500 (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs).
 • Voertuigen komen in aanmerking met een inschrijving na 15/4/2018.

Voertuigen die ingeschreven werden voor 15/4/2018 komen niet in aanmerking!

 • Binnen 3 maand na inschrijving de aanvraag indienen.
 • Enkel online aan te vragen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen en (sinds 1 januari 2018) ook voor vzw's en aanbieders van voertuigdelen.

  • Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eenmalig per voertuigtype een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld: bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een voertuig in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
  • Voor vzw's en aanbieders van autodelen geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.
 • Het moet gaan om een
  • nieuwe wagen die ingeschreven is sinds 1 januari 2016 (en vanaf 1 januari 2018 voor vzw's en autodeelbedrijven)
  • nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets, die ingeschreven is vanaf 15 april 2018.
 • Zero-emissie leasing voertuigen komen ook in aanmerking (voor wagens voor eerste inschrijvingen vanaf 3 augustus 2017).
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
  • bromfietsen klasse B (uitgezonderd speed pedelecs)
  • motorfietsen.
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:
  • 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)
  • of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
 • De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
 • U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar. Opgelet met demowagens. Wagens die gebruikt worden als demowagen, worden soms ook al ingeschreven bij DIV door de garagehouder en komen dus NIET in aanmerking voor de premie. Vraag dit steeds na bij de aankoop van een dergelijke wagen.

Let op:
De premiehoogte is vanaf nu afhankelijk van de datum van aanmelding na ingebruikname van het voertuig. Uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij de DIV moet de premie aangevraagd worden en moeten alle bewijsstukken (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) online bezorgd worden aan het VEA.

De premie aanvragen kan via volgende link:
https://app.energiesparen.be/node/1383?id=VEA-EV19-067972&lc=VEAZL0PVWPKPPZFACQWOV0T